การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
 

  Download
  เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อเอกสาร ประเภทไฟล์ ไฟล์ข้อมูล
   
   
รูปแบบบทความทุกประเภท ไม่เกิน 8-12 หน้า


วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน

" โอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่บัญชี : 425-6-02682-7

* ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, แอปพลิเคชั่นหรือเค้าเตอร์ธนาคารเท่านั้น

แจ้งการชำระเงิน
*** แจ้งการชำระเงิน ค่าส่งบทความ ที่นี่ ***มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823