การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
 

  รูปแบบการนำเสนอ และเอกสาร


                        รูปแบบการนำเสนอ

            • การนำเสนอใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์

                      
                       นำเสนอผลงานวิชาการแบบออนไลน์ด้วย google meet


                        ผู้นำเสนอบทความ ต้องยึดปฏิบัติในการนำเสนอ ดังนี้

            • ให้ใช้พื้นหลังที่แนบมานี้ในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์

                        • พื้นหลัง .jpg (background)
            • การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power point

                        • ไฟล์รูปแบบนำเสนอ (Template PowerPoint)

                        • ไฟล์โลโก้สำหรับเพิ่มในหน้าสไลด์นำเสนอ .jpg (Logo1)
            • ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที

            • คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ร่วมรับฟัง ซักถาม 5 นาที

                        ตารางการนำเสนอบทความ NEUNC2021
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823