การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
 

  การชำระเงิน


การชำระเงิน และ แจ้งผลการชำระเงิน

      การชำระเงิน

      ค่าลงทะเบียน
         1. สำหรับผู้นำเสนอบทความ

            - 2,500 (ระดับชาติ)

           สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paoer) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 16.30 น.

-------------------------------------------------------------------------------
  ผู้ประสงค์จะเข้าฟังออนไลน์ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน

" โอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่บัญชี : 425-602-682-7

* ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, แอปพลิเคชั่นหรือเค้าเตอร์ธนาคารเท่านั้น

แจ้งการชำระเงิน
*** แจ้งการชำระเงิน ค่าส่งบทความ ที่นี่ ***มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823