การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
 

 ติดต่อผู้ประสานงาน
   

ที่ทำการ

 • ผู้ประสานงาน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
  โทร. 085 - 747 - 7769

  อาจารย์จารุกิตติ์ สายสิงห์
  โทร. 087 - 952 - 3903

  นางสาววิยดา พันธ์โน
  โทร. 087 - 356 - 1135

 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์ : 043-222-959-61
  โทรสาร : 043-226-823
   


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823